Zene világnapja

Iskolarádión keresztül megemlékezést tartottunk a zene világnapja alkalmából. A világnapra készült rajzokból, alkotásokból kiállítást szerveztünk, amit a folyosón kiállítottunk. A legjobb rajzokat alkotók külön díjat kaptak.

DÖK nap (az első tanítás nélküli munkanap)

Ezen a napon volt az Európai Diáksport Napja is. A mi iskolánk is regisztrált erre a programra.  Vállaltuk, hogy legalább 120 percnyi mozgás- és sportprogramot szervezünk a tanulóknak, ahol az egyetlen ajánlott programelem a szimbolikus, adott évnek megfelelő futótáv ˗ idén 2019 méter ˗ teljesítése. A sportnap célja, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás és játék élményét. A mi tagiskolánk teljesítette ezeket a feltételeket.

Ezen a napon a Pákozdi csata emlékére számháborúztunk a közeli erdőben. Márciusi ifjak próbáját is teljesíthették a tanulók.

Míg mi mozogtunk és játszottunk, addig a szülők bográcsban elkészítették az osztályok részére a tájjellegű ételeket

Ózonpajzs megőrzésének világnapja

Szeptember 11-én az iskolánk minden osztálya részére Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola az Ózonpajzs megőrzésének világnapja alkalmából környezetvédelmi foglalkozásokat tartott Huszti Anett oktatóközpont vezető.  A tanulók életkoruknak megfelelő játékos kérdéseken, feladatokon keresztül sajátíthatták el a környezet, az erdő és a természet tiszteletét, szeretetét, védelmét. Minden korosztály figyelmét felhívta ez a rendezvény arra, hogy növelhető a környezeti érzékenység, a környezeti szemlélet javítható az élővilág és környezet egymásrautaltságának kapcsolata tudatosítható már gyermekkorban is.